Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, μετά από πρόσκληση της συντονιστικής ομάδας, οι Εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων, είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν από τον κ. Μποντίλα Λεωνίδα, Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ της Δ.Δ.Ε. Διαβάστε περισσότερα…