Δράση ενίσχυσης της συνεργασίας και των καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών του ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ.-Λ Τρικάλων

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων στον χώρο του φρουρίου της πόλης, διοργανώθηκε δράση με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και των καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Διαβάστε περισσότερα…