Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, μετά από πρόσκληση της συντονιστικής ομάδας, οι Εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων, είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν από τον κ. Μποντίλα Λεωνίδα, Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων. Θέμα της επιμόρφωσης ήταν τα Συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν στη χρήση των συνεργατικών εργαλείων, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη διδασκαλία των μαθημάτων.

Μέσα από διαλογική συζήτηση δόθηκαν διευκρινίσεις και λύθηκαν απορίες για τη δημιουργία μιας Σχολικής Ψηφιακής Στρατηγικής με την αξιοποίηση των Web. 2.0 και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης.

Η επιμόρφωση   πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσης του Άξονα 1 “Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση’ που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, Ζαρούλα Αργυρώ, Καρανάσιου Χρυσούλα και Τσακίρη Αθανασία.

 

 Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μποντίλα για την άμεση ανταπόκρισή του και την αμέριστη βοήθειά του.