Στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, μετά από πρόσκληση της συντονιστικής ομάδας, επισκέφθηκαν και επιμόρφωσαν τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας, το Ε.Ε.Π (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και το Ε.Β.Π (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό), ο κ.  Σπαθής Απόστολος, Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ της  Δ.Δ.Ε Τρικάλων και η Ψυχολόγος κ. Δεληλίγκα Στεργιανή.

Κεντρικό θέμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ήταν η “Διαχείριση της σχολικής τάξης ”, εστιάζοντας στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων/προσεγγίσεων μέσα από αναστοχαστικές δράσεις.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Δράσης του άξονα 1 (“διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση”) και του Άξονα 8 (¨Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς”) που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, Τσακίρη Αθανασία, Ζαρούλα Αργυρώ και Καρανάσιου Χρυσούλα.   

Αρχικά, υπήρξε διάλεξη, ώστε οι επιμορφούμενοι να προσεγγίσουν θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης σε θεωρητικό επίπεδο διευρύνοντας τις γνώσεις τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε διαλογική συζήτηση στα πλαίσια της οποίας λύθηκαν απορίες που σχετίζονται με στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Ως απώτερος στόχος τέθηκε η αποτελεσματική χρήση τεχνικών πρόληψης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών  μαθητών με ειδικές δυσκολίες, ώστε αυτοί να ενταχθούν ομαλά και να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Προϊστάμενο κ. Σπαθή και την κ. Δεληλίγκα για την άμεση ανταπόκριση και την ουσιαστική βοήθειά τους.