Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Μπορείτε να ξεκινήσετε την επανάληψή σας με ένα κριτήριο αξιολόγησης που επιμελήθηκε η Φιλόλογος κ. Αθανασία Τσακίρη.

Μπορείτε να ανοίξετε το κριτήριο, πατώντας επάνω στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄Γυμνασίου