Θρησκευτικά

Το υλικό για το μάθημα των Θρησκευτικών που διδάσκει η κ. Βαϊτσα Μπέργιου-Χύμα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο, που οδηγεί στην εφαρμογή η-Τάξη (Ηλεκτρονική Τάξη), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=76161