Φιλολογικά μαθήματα

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε διαθέσιμο υλικό για όλα τα φιλολογικά μαθήματα που διδάσκονται στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., το οποίο επιμελήθηκαν οι Φιλόλογοι, Αθανασία Τσακίρη και Κυριακή Τσιτσιπά.

 

H Φιλόλογος κ. Αθανασία Τσακίρη προετοίμασε μία σειρά από επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης για όλες τις τάξεις. 

Πατώντας επάνω σε κάθε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό αρχείο.

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Δ΄ Γυμνασίου

Ιστορία Α΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου

Το υλικό για τα μαθήματα που διδάσκει η κ. Αθανασία Τσακίρη είναι πλέον διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους, που οδηγούν στην εφαρμογή η-Τάξη (Ηλεκτρονική Τάξη), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2

 

Το υλικό για τα μαθήματα που διδάσκει η κ. Κυριακή Τσιτσιπά είναι πλέον διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους, που οδηγούν στην εφαρμογή e me (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Δ΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου