Λειτουργία Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ.  Τρικάλων λειτουργεί Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με κατεύθυνση  «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής». Κατά το σχολικό έτος 2019-2020, στο σχολείο μας λειτουργεί η Β΄ και η Γ΄ Τάξη Λυκείου του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και τα Τεχνολογικά Διαβάστε περισσότερα…