Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου το σχολικό έτος 2023-24 είναι:

Ζαρούλα Αργυρώ ΠΕ86 Πληροφορικής (Διευθύντρια)

Παπαπολύκαρπος Ιωάννης ΠΕ04.01 Φυσικός (Υποδιευθυντής)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΠ)

Κακάτσιος Χρήστος ΠΕ01.50 Θεολόγος

Κομπόλια Ευθυμία ΠΕ01.50 Θεολόγος

Καραλής Γεώργιος ΠΕ02.50 Φιλόλογος

Κατσιώτη Στεφανία ΠΕ02.50 Φιλόλογος

Νάτα Αθανασία ΠΕ02.50 Φιλόλογος

Τσακίρη Αθανασία ΠΕ02.50 Φιλόλογος

Κάκια Δήμητρα ΠΕ03.50 Μαθηματικός

Τσίνας Βασίλειος ΠΕ03.50 Μαθηματικός

Νικολάου Μαρία ΠΕ04.01.50 Φυσικός

Γεωργοπούλου Μιχαέλα ΠΕ06.50 Αγγλικής

Γκόνιαρη Ευαγγελή ΠΕ08.50 Καλλιτεχνικών

Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή ΠΕ11.50  Φυσικής Αγωγής

Γκανάτσιου Μαρία ΠΕ86.50 Πληροφορικής

Μιχαλάκη Βασιλική ΠΕ86.50 Πληροφορικής

Γεωργίου Νικόλαος ΠΕ88.01.50 Γεωπόνος

Γεωργούλας Νικόλαος ΠΕ88.01.50 Γεωπόνος

Δρόσου Μαρία ΠΕ88.02.50 Γεωπόνος

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)

Σακελλάριου Δήμητρα ΠΕ21 Λογοθεραπεύτρια

Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα ΠΕ23 Ψυχολόγος

Καλαμπάκα Φωτεινή ΠΕ25 Νοσηλεύτρια

Πριάζης Ιωάννης ΠΕ29 Εργοθεραπεύτης

Τσιαβέα Φωτεινή ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

Διακοσταμάτη Ευα ΔΕ01

Μαργαρίτη Νίκη ΔΕ01