Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το υλικό για το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διδάσκει η κ. Σταυρούλα Κουτίνα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω συνδέσμο, που οδηγεί στην εφαρμογή e me (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σ.Ε.Π. Γυμνασίου (για όλες τις τάξεις)