Τομέας Πληροφορικής

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ.  Τρικάλων λειτουργεί η Β’ Τάξη Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής και τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα είναι:

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Τάξη
1 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 3Θ + 3Ε
2 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 2Θ + 3Ε
3 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ + 2Ε
4 Αγγλικά Τομέα