Χρήσιμα Έγγραφα

Πατώντας επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο.

 

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ε.Ε.Π.

 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Οδηγίες για την υλοποίηση εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης

 

Οδηγίες Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή

 

Συμβουλευτικό Helpdesk για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Οδηγίες ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Επιμορφωτικά βίντεο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Σύνδεσμοι από μουσεία και άλλους φορείς 

 

Οδηγίες και υλικό για επαναφορά στο σχολείο_ΣΕΕ ΕΑΕΕ 

 

Ενημέρωση για τον Covid-19 σε προσβάσιμες μορφές