Ιστορία του σχολείου

       Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Η ανωτέρω νεοϊδρυθείσα σχολική μονάδα Ειδικής αγωγής στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 2ου  ΕΠΑ.Λ Τρικάλων. Το σχολείο ιδρύθηκε με  κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, με αριθμ. 100574/Δ3/15-06-2017  (Τεύχος Β’ 2155/23.06.2017) και με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Η δημιουργία του νέου σχολείου ικανοποιεί μια χρόνια ανάγκη της Δημόσιας Εκπαίδευσης των Τρικάλων και αποτελούσε αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονέων και όλων των τοπικών αρχών της πόλης.