Τομέας Γεωπονίας

Το παρακάτω υλικό επιμελήθηκε ο Γεωπόνος κ. Νικόλαος Γεωργούλας.

Πατώντας επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους, μπορείτε να ανοίξετε τη σχετική παρουσίαση.

Κομποστοποίηση

Ρύπανση του εδάφους

Ρύπανση του περιβάλλοντος

 

Το παρακάτω υλικό επιμελήθηκε η Τεχνολόγος Γεωπόνος κ. Μαρία Δρόσου

Πατώντας επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους, μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό αρχείο.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Βιολογική Γεωργία

 

Το παρακάτω υλικό επιμελήθηκε η Τεχνολόγος Γεωπόνος κ. Δήμητρα Παράσχη.

Πατώντας επάνω στον παρακάτω τίτλο, μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό αρχείο.

Είδη Φυτών