Πληροφορική

Το υλικό για το μάθημα “Πληροφορική” της Α΄, Β΄ , Γ΄, Δ΄ Τάξης Γυμνασίου και Α΄Τάξης Λυκείου, που διδάσκει ο κ. Σκόδρας Αντώνιος είναι πλέον διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους, που οδηγούν στην πλατφόρμα “e-me” (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για Πληροφορική Α΄Γυμνασίου:

https://e-me.edu.gr/groups/eneegyl-trik-plhr-agymnasioy

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για Πληροφορική Β΄Γυμνασίου:

https://e-me.edu.gr/groups/eneegyl-trik-plhr-bgymnasioy

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για Πληροφορική Γ΄Γυμνασίου:

https://e-me.edu.gr/groups/eneegyl-trik-plhr-ggymnasioy

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για Πληροφορική Δ΄Γυμνασίου:

https://e-me.edu.gr/groups/eneegyl-trik-plhr-dgymnasioy

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για Πληροφορική Α΄Λυκείου:

https://e-me.edu.gr/groups/eneegyl-trik-plhrA