Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά)

Η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Σταυρούλα Κουτίνα επιμελήθηκε το παρακάτω υλικό για τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των μαθητών/τριών.

Ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό σε εκπαιδευτικά παιχνίδια στα αγγλικά.

https://www.abcya.com/

https://www.gamestolearnenglish.com/

https://www.eslgamesplus.com/

https://www.bbc.co.uk/bitesize/collections/primary-games/1

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zf2f9j6/articles/z3c6tfr

Το υλικό για τα μαθήματα που διδάσκει η κ. Σταυρούλα Κουτίνα είναι πλέον διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους, που οδηγούν στην εφαρμογή e me (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ), προσβάσιμη με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Αγγλικά Α΄Γυμνασίου

Αγγλικά Β΄Γυμνασίου

Αγγλικά Γ΄Γυμνασίου

Αγγλικά Δ΄Γυμνασίου

Αγγλικά Α΄Λυκείου

Αγγλικά Β΄Λυκείου

Αγγλικά Γ΄Λυκείου