Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ.  Τρικάλων  λειτουργεί η Β’ Τάξη Λυκείου του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και περιβάλλοντος και τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα είναι:

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Τάξη
1 Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
2 Ζωική Παραγωγή 2Θ + 2Ε
3 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 3Ε
4 Αγγλικά Τομέα