Υγιής ψυχαγωγία … σε δύο μουσεία της πόλης μας

Την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/-τριών των τάξεων της  Β΄ και Γ΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων στο Κέντρο Έρευνας- Μουσείο Τσιτσάνη και στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο. Τα παιδιά συνόδευσαν οι  εκπαιδευτικοί και Ε.Β.Π. Τσακίρη Αθανασία, Διαβάστε περισσότερα…