Επιμορφωτική συνάντηση με φορείς του ΔΙΕΚ Γ.Ν.Τ. και του Ε.Κ.Α.Β.

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, οι Εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π), το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) και οι μαθητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν από μέλη του ΔΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και του Ε.Κ.Α.Β. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Σχεδίου Δράσης του άξονα 7 (Σχολείο και κοινότητα) που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Λίνου Βιργινία, Διακοσταμάτη Ευανθία, Μπλαντή Αγγελική και Νάτα Αθανασία.

Κύρια θέματα της επιμόρφωσης ήταν η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και η χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή καθώς και οι Πρώτες Βοήθειες κατά την πνιγμονή από ξένο σώμα. Προηγήθηκε διάλεξη από τον κ. Κατσουγιάννη Βασίλη και ακολούθησε βιωματική εκπαίδευση από τον ίδιο και την ομάδα συνεργατών του. Οι επιμορφούμενοι μαθητές μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα στην κατάκτηση πολύτιμων γνώσεων παροχής Πρώτων Βοηθειών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, το Ε.Κ.Α.Β Τρικάλων και ιδιαίτερα την ομάδα Εκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Γ.Ν.Τ., για την άμεση ανταπόκρισή τους και για το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης που παρείχαν.