Πρόγραμμα-Παρέμβαση Ψυχοκινητικής Αγωγής

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022 και για 10 εβδομάδες, στα πλαίσια διπλωματικής έρευνας της φοιτήτριας της Σ.Ε.Φ.Α.Α κ, Αγναντοπούλου Δέσποινα και σε συνεργασία με την Επιστημονική Υπεύθυνη κ. Μαγγουρίτσα Γεωργία-Μέλος Ε.Ε.Π και της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ. Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα –παρέμβαση ψυχοκινητικής αγωγής στις κινητικές δεξιότητες και στην κοινωνική συμπεριφορά μαθητών μας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν με τυχαία δειγματοληψία στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου  ( η οποία παρακολουθεί μόνο τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής του σχολείου). Τα μαθήματα αφορούσαν την επιδεξιότητα των χεριών και τη λεπτή κινητικότητα, τη ρίψη και την υποδοχή καθώς και τη στατική και δυναμική ισορροπία. Μέσα από συνεργατικά παιχνίδια εν συναίσθησης, εμπιστοσύνης και αυτογνωσίας  οι μαθητές κλήθηκαν πολλές φορές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν και να αυτοσχεδιάσουν.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο αρχικά όσο και μετά το πέρας των 20 μαθημάτων και για τις δύο ομάδες, για την αξιολόγηση της κινητικής επιδεξιότητας με το κινητικό τεστ Movement ABC-2, Henderson, Sugden & Barnett,2007 και για την αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς, με την Κλίμακα Κοινωνικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Magotsiou, Goudas & Hassandra,2006). Η στατιστική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με το στατιστικό πακέτο SPSS18.

Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αν και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία της παρέμβασης τόσο στο κινητικό όσο και στο κοινωνικό μέρος. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα τους μαθητές μας για την άψογη συμμετοχή τους, τους γονείς τους για την άδεια συμμετοχής και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθώς και όλα τα μέλη του σχολείου μας (Διεύθυνση, Σύλλογο Διδασκόντων , Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π).