Σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχώρησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές του ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ.-Λ Τρικάλων με τη συμμετοχή τους στη συλλογή μπαταριών για ανακύκλωση, στα πλαίσια του Προγράμματος “Αειφόρο Σχολείο”.

                                                           

Σκοπός της δράσης ήταν να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσει, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας και την ευαισθητοποίησή της στην ανακύκλωση. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης μπαταριών και το κέρδος που συνεπάγεται για το περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή, την Αειφορία. Απώτερος στόχος η δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο μέλλον.