Ψηφιακός γραμματισμός – Τέχνη και Μαθηματικά

Σχεδιάζω εύκολα … με το Geogebra

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκμάθησης των βασικών λειτουργιών του λογισμικού Geogebra για τους μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Τρικάλων. Οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερη θέρμη στην χρήση του εργαλείου αυτού σχεδιάζοντας γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων καθώς και γεωμετρικών σχημάτων με την καθοδήγηση του μαθηματικού κ. Τσίνα Βασιλείου.

Να σημειωθεί ότι οι μαθητές κατάφεραν  να εμπεδώσουν βασικές έννοιες των ιδιοτήτων των συναρτήσεων και τις γραφικής επίλυσης συστημάτων για το μάθημα της Άλγεβρας και των παραλληλογράμμων στη Γεωμετρία καταδεικνύοντας την χρησιμότητα των Τ.Π.Ε  στην σχολική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα Ειδικά σχολεία.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ όπως το διαδραστικό λογισμικό Geogebra με απώτερο στόχο να αποκτήσουν ευρύτερη ψηφιακή παιδεία.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρήση του Η/Υ συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες γι’ αυτό και θα έπρεπε τα σχολεία να είναι πλήρως εξοπλισμένα.

Στο τέλος της δράσης απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στους μαθητές. Να τονιστεί ότι η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Άξονα 1 (Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση) με τίτλο «Ψηφιακός γραμματισμός, Τέχνη και Μαθηματικά» 2022-23 που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Τσίνας Βασίλειος, Γκολέτσου Καλλιόπη, Βενιάδου Αντιγόνη και Μπουσδούκος Αναστάσιος.