Έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού ομίλου “Διασκεδάζω και Μαθαίνω” Σχολικό έτος 2022-2023

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 λειτούργησε στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων ο εκπαιδευτικός όμιλος “Διασκεδάζω και Μαθαίνω”. Την οργάνωση και λειτουργία του ομίλου ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, ΠΕ06 και Τσακίρη Αθανασία, ΠΕ02 και συμμετείχαν έντεκα (11) μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Λυκείου του σχολείου.

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν με ενθουσιασμό τις δραστηριότητες του ομίλου αναπτύσσοντας τα ενδιαφέροντά τους και καλλιεργώντας ποικίλες δεξιότητες. Έτσι, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς όπως:

Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται.

Να αναπτύξουν πολυδιάστατα τα ενδιαφέροντά τους.

Να εμπλουτίσουν τους τρόπους ψυχαγωγίας.

Να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά στη χρήση της γλώσσας μέσα από κατασκευές, ταινίες, παιχνίδια και θεατρικά έργα.

Στα πλαίσια του ομίλου οι μαθητές συμμετείχαν σε κατασκευές και τη δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου για το έτος 2023, σε εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια, σε δραστηριότητες που αφορούσαν την προβολή ταινιών και στη δραματοποίηση θεατρικού έργου. Με την ολοκλήρωση των εβδομαδιαίων συναντήσεων του ομίλου δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των δράσεων από το οποίο προκύπτει πως οι μαθητές  αποκόμισαν ποικίλα οφέλη και ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους.