Έκθεση αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Λαογραφία, Παράδοση και χοροί Δυτικής Θεσσαλίας» Σχολικό έτος 2023-2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 λειτούργησε στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων ο Εκπαιδευτικός  Όμιλος «Λαογραφία, Παράδοση και χοροί Δυτικής Θεσσαλίας» . Την οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, κλ. ΠΕ11 και Τσακίρη Αθανασία, κλ. ΠΕ02.50. Στον Όμιλο συμμετείχαν έξι (6) μαθητές/τριες των τάξεων  Β’, Γ’ και Δ’ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Η έναρξη του  Εκπαιδευτικού Ομίλου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2023 (13-11-2023) με εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του δύο διδακτικές ώρες και οι δράσεις του ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2024 (24-04-2024), συμπληρώνοντας σαράντα μία (41) ώρες δημιουργικής και βιωματικής λειτουργίας.

Οι μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις δραστηριότητες του Ομίλου μετά τη συστηματική παρακολούθησή του κι έλαβαν βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε αυτόν καθώς και αναμνηστικό CD με παραδοσιακούς χορούς που εκτέλεσαν.

 Οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την έναρξή του όπως:

  • Οι μαθητές/τριες να ανατρέξουν, να συλλέξουν, να παρακολουθήσουν και να χορέψουν-βιώσουν την Παράδοση και τη Λαογραφία της Δυτικής Θεσσαλίας

  • Να γνωρίσουν την Ιστορία του τόπου τους, τα ανθρωπολογικά και πολιτιστικά στοιχεία του

  • Να γνωρίσουν , να ψηλαφήσουν και να αναλύσουν τις παραδοσιακές φορεσιές, καλλιεργώντας την ελληνική πολιτισμική συνείδηση

  • Να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους

  • Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω του χορού και να απασχοληθούν δημιουργικά

  • Να κάνουν σύνθημά τους το «Το να ζεις είναι να χορεύεις, το να χορεύεις είναι να ζεις»

  • Να εμπλουτίσουν τους τρόπους ψυχαγωγίας τους και να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις

επιτεύχθηκαν σε άριστο βαθμό μέσω της βιωματικής, της ομαδοσυνεργατικής και της ερευνητικής μάθησης χρησιμοποιώντας πολυμεσικό υλικό.

Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε ποικίλες δράσεις, όπως σε διδακτικές επισκέψεις στην «Έκθεση Παραδοσιακών Αντικειμένων του Συλλόγου Αργιθεατών» και στα «κονάκια του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων», όπου ήρθαν σε επαφή με αντικείμενα του παρελθόντος και συνήθειες της καθημερινής ζωής των προγόνων μας. Επίσης, συμμετείχαν ενεργά στον σχολικό εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, χορεύοντας επετειακούς χορούς καθώς και στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, χορεύοντας αποκριάτικους χορούς της Δυτικής Θεσσαλίας. Με την ολοκλήρωση των εβδομαδιαίων συναντήσεων του Ομίλου δόθηκε στους μαθητές/τριες ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των δράσεων από το οποίο προκύπτει πως υπήρξε ικανοποίηση των προσδοκιών τους αλλά και έκδηλη συγκίνηση για τη λήξη του.