Έκθεση αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Ανακαλύπτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη: Για Μαθητές» Σχολικό έτος 2023-2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 λειτούργησε στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων ο Εκπαιδευτικός  Όμιλος «Ανακαλύπτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη: Για Μαθητές» . Την οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Ζαρούλα Αργυρώ, ΠΕ86 και Καρανάσιου Χρυσούλα, κλ. ΠΕ86.50. Στον Όμιλο συμμετείχαν επτά (7) μαθητές/τριες των τάξεων  Β’, Γ’ και Δ’ Λυκείου του Σχολείου. Η έναρξη του  Εκπαιδευτικού Ομίλου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2023 (13-11-2023) με εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του δύο διδακτικές ώρες και οι δράσεις του ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2024 (24-04-2024), συμπληρώνοντας  σαράντα μία (41) ώρες δημιουργικής και βιωματικής λειτουργίας.

Οι μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις δραστηριότητες του Ομίλου μετά τη συστηματική παρακολούθησή του κι έλαβαν βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής. Μάλιστα, επιτεύχθηκαν σε άριστο βαθμό οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς όπως:

  • Οι μαθητές/τριες να εισαχθούν στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της προγραμματισμένης σκέψης (των βασικών αρχών της).

  • Να κατανοήσουν την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή και την τεχνολογία.

  • Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για την επίλυση προβλημάτων, να οξύνουν τη δημιουργική τους σκέψη.

  • Να αναπτυχθεί η φιλοπεριέργειά τους και να ενθαρρυνθεί  η αυτομάθηση.

  • Να εξοικειωθούν με εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού.

  • Να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

  • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τον προβληματισμό τους σχετικά με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.

  • Να εργαστούν συνεργατικά και να δημιουργήσουν.

  • Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να απασχοληθούν δημιουργικά.

  • Να εμπλουτίσουν τους τρόπους ψυχαγωγίας τους στον ελεύθερο τους χρόνο.

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε ποικίλες δράσεις, όπως συμμετοχή σε συμπεριληπτικές  δράσεις με μαθητές/τριες  του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων,  στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο σχολείων. Επιπρόσθετα, εργάστηκαν συνεργατικά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία του εξώφυλλου διηγήματος, στο πλαίσιο συμμετοχής μαθητή του Ομίλου του σχολείου στον 16ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση των εβδομαδιαίων συναντήσεων του Ομίλου δόθηκε στους μαθητές/τριες ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των δράσεων από το οποίο προκύπτει πως  αποκόμισαν ποικίλα οφέλη και ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους.