Πρόγραμμα-Παρέμβαση Ψυχοκινητικής Αγωγής

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022 και για 10 εβδομάδες, στα πλαίσια διπλωματικής έρευνας της φοιτήτριας της Σ.Ε.Φ.Α.Α κ, Αγναντοπούλου Δέσποινα και σε συνεργασία με την Επιστημονική Υπεύθυνη κ. Μαγγουρίτσα Γεωργία-Μέλος Ε.Ε.Π και της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ. Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, Διαβάστε περισσότερα…