Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την Τρίτη 6/12/2022 οι μαθητές/τριες του ΕΝΕΕΓΥΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ παρακολούθησαν από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τους τρόπους προστασίας τους. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην προστασία από απάτες, στην προστασία Διαβάστε περισσότερα…