Επιμόρφωση για Διαχείριση Σχολικής Τάξης και για καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ μαθητών/-τριών

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 , στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της συντονιστικής ομάδας,  ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, κ. Σπαθή Απόστολο, και την Ψυχολόγο, Διαβάστε περισσότερα…