Επιμόρφωση για Διαχείριση Σχολικής Τάξης και για καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ μαθητών/-τριών

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 , στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της συντονιστικής ομάδας,  ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, κ. Σπαθή Απόστολο, και την Ψυχολόγο, κα. Καλτσά Φωτεινή. Θέμα της επιμόρφωσης ήταν « Η Διαχείριση σχολικής τάξης και καλές πρακτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών»  στα πλαίσια Σχεδίου Δράσης του Άξονα 3 (¨Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών¨) και του Άξονα 8 (¨Συμμετοχή των  εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις¨) που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, Καρανάσιου Χρυσούλα ,Ψύχου Δήμητρα, Καραλής Γεώργιος και Παπαευσταθίου Μάριος.
 

Αρχικά, αφού έγινε εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο στην πολυσύνθετη έννοια «Διαχείριση Σχολικής Τάξης» , δόθηκε έμφαση στις  δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι  εκπαιδευτικοί και στις τεχνικές που απαιτούνται, για τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου και ελκυστικού διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος που όλοι θα εμπλέκονται δημιουργικά. Απώτερος στόχος όλων η πρόληψη και η επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών-τριών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε διαλογική συζήτηση στα πλαίσια της οποίας απαντήθηκαν απορίες. Οι εκπαιδευόμενοι συνεργαζόμενοι σε δυο διαφορετικές ομάδες,  ασχολήθηκαν με  μελέτες περίπτωσης, ώστε να αναλύσουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβληματικών καταστάσεων που έχουν παρατηρηθεί σε μια σχολική τάξη, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης,  προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, κυρίως όσον αφορά στην αξιοποίηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης.      

Θερμές ευχαριστίες  στον Προϊστάμενο κ. Σπαθή και την κα. Καλτσά για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξή τους.