Επιμορφωτική-Ενημερωτική συνάντηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. Η συγκεκριμένη συνάντηση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε δομές  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Πατώντας επάνω στους παρακάτω τίτλους, μπορείτε να ανοίξετε και να μελετήσετε το υλικό της επιμόρφωσης.

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση / Εξ αποστάσεως Υποστήριξη – Τί είναι εφικτό

Καπανιάρης Αλέξανδρος_Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση – Εργαλεία και Περιεχόμενο