Επιμορφωτική δράση: Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου για την αντιμετώπισή τους.

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων, από την κ. Τσεκούρα Αποστολία (Ψυχολόγος, κλ. ΠΕ23) και τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (Κοινωνικός Λειτουργός, κλ. ΠΕ30), με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός , πρόληψη και αντιμετώπισή του». Η επιμορφωτική συνάντηση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης Σχεδίου Δράσης του Άξονα 3 (Σχέσεις μεταξύ μαθητών-μαθητριών), το οποίο συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, Καρανάσιου Χρυσούλα και Ψύχου Δήμητρα.
 
 
Αρχικά, έγινε αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σχολικού εκφοβισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και παρουσιάστηκαν οι συνέπειές του στα εμπλεκόμενα μέλη των περιστατικών του. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τους τρόπους αντιμετώπισής του σε επίπεδο σχολείου και τάξης. Μέσα από διαλογική συζήτηση έγινε κατανοητό ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντάσσουν στη διδακτική τους πρακτική στοχευμένα εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, τα οποία θα εστιάζουν σε δραστηριότητες καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και της συνέργειας.
 
 
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και την τοπική κοινότητα. Το σχολείο μπορεί, στο πλαίσιο της διδακτικής του παρέμβασης και με ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μέσα σε κλίμα ασφαλές και καλλιεργώντας στους μαθητές την ικανότητα να δρουν υπεύθυνα, να διδάξει εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς και διαχείρισης συγκρούσεων.  
Απώτερος στόχος όλων η δημιουργία ενός υγιούς σχολικού κλίματος που θα θέτει τις βάσεις για «ένα σχολείο για όλους». 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους επιμορφωτές για την οργάνωση της συγκεκριμένης δράσης και την άψογη συνεργασία μας.