Δράση ενίσχυσης της συνεργασίας και των καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών του ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ.-Λ Τρικάλων

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων στον χώρο του φρουρίου της πόλης, διοργανώθηκε δράση με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και των καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, Καρανάσιου Χρυσούλα και Ψύχου Δήμητρα, οι οποίοι συντονίζουν το Σχέδιο Δράσης του Άξονα 3 (Σχέσεις μεταξύ μαθητών /-τριών), ανέλαβαν να οργανώσουν τη σχετική δράση και να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε αυτήν.
 
Οι μαθητές/ -τριες και οι εκπαιδευτικοί  συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι παντομίμας. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μέσα σε ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας, οι μαθητές/-τριες της κάθε ομάδας συνεργάστηκαν έχοντας έναν κοινό στόχο. Παιδιά διαφόρων ηλικιών και τάξεων παίζοντας και διασκεδάζοντας, συνειδητοποίησαν τη δύναμη και τη σημασία της συνεργασίας για να πετύχουν τον στόχο τους και είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν με άτομα με τα οποία δεν επιλέγουν καθημερινά να συναναστραφούν, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους. 
 
Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη δράση με ενθουσιασμό αναμένοντας την επόμενη ευκαιρία για συνεργασία.