Συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024, σε συνεργασία με την επιστημονική υπεύθυνη κ.α. Γεωργία Μαγγουρίτσα μέλος Ε.Ε.Π και της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ.α. Στυλιανή Παπαπολυζοπούλου, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικών εργασιών της ειδικότητας της Ειδικής Φυσικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκαν δυο στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης σε μαθητές με σύνδρομο Down. Τα προγράμματα αφορούσαν:

  1. «Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής στην απόδοση δεξιοτήτων μετακίνησης  μαθητών με σύνδρομο Down».
  2. «Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος άσκησης στις δεξιότητες χειρισμού μαθητών με σύνδρομο Down».

Και στα δύο προγράμματα πραγματοποιήθηκαν αρχικές και τελικές μετρήσεις βασισμένες σε έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά εργαλεία και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και για τα δυο προγράμματα, αφού οι δεξιότητες χειρισμού και μετακίνησης αυξήθηκαν  κατά 50% στην ομάδα στόχο.

Τέτοιου είδους συνεργασίες ωφελούν ποικιλοτρόπως την σχολική μας μονάδα αλλά και την επιστήμη της Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Προσδίδουν εξωστρέφεια, κοινωνικοποίηση, μεταλαμπάδευση γνώσης, ανταλλαγή ιδεών, ερευνητική διαδικασία, σύμπραξη της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.