ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου είχαμε την χαρά και την τιμή να επισκεφτεί το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Τρικάλων ο Δρ. Γιάννης Κουτεντάκης, ομότιμος καθηγητής Εργοφυσιολογίας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην διαδραστική παρουσίασή του προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ο κ. Κουτεντάκης ανέπτυξε το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο: «Μια αιρετική μεθοδολογία πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας», φαινόμενο που απασχολεί την σχολική κοινότητα και χρήζει πολύπλευρης προσέγγισης. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Η παραπάνω δράση έγινε στο πλαίσιο της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας του άξονα 8 «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις. Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς» του κ. Γεώργιου Καραλή.

Ευχαριστούμε θερμά κ. Κουτεντάκη για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του.