Το Πείραμα του Ερατοσθένη-2024, στo Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ )

Η εαρινή ισημερία φέτος παρατηρήθηκε στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και  σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης. Την ημέρα αυτή, ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με αυτή της νύχτας.

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων συμμετείχε για δεύτερη φορά στην εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2024», για το σχολικό έτος 2023-2024, της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

           

Δημιουργήθηκαν ομάδες μαθητών/τριών (σύνολο μαθητών:20), όπου με τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στις  12:41 η ώρα μέτρησαν το μήκος της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου (ελεύθερης επιλογής) και προσδιόρισαν την γωνία που συμπίπτει με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου του πειράματος.

Η φετινή καινοτομία του σχολείου έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε μια ψηφιακή εφαρμογή για τον υπολογισμό της ζητούμενης γωνίας και της ακτίνας της Γης. Οι μαθητές μέτρησαν με το παραδοσιακό μέτρο τη σκιά που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια εισάγοντας τα δεδομένα σε ψηφιακή εφαρμογή που κατασκευάστηκε   τις προηγούμενες ημέρες, ανέκτησαν εύκολα τις ζητούμενες μετρήσεις.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές – ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

       

 

Τη διοργάνωση της δράσης ανέλαβε ο κ. Τσίνας Βασίλειος, μαθηματικός του σχολείου, συνεπικουρούμενος από τους εκπαιδευτικούς φυσικής Παπαπολύκαρπο Ιωάννη, Νικολάου Μαρία καθώς και την βοήθεια των εκπαιδευτικών: Αδάμου Ευαγγελία, Κατσιώτη Στεφανία, Κομπόλια Ευθυμία, Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή, Τσακίρη Αθανασία και Σδόνα Χαρά.

          Η Διευθύντρια του σχολείου κ. Ζαρούλα Αργυρώ, συγχαίρει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, εκπαιδευτικούς και μαθητές όπου κατά γενική ομολογία το ευχαριστήθηκαν και φυσικά εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, με βιωματικό  και διεπιστημονικό τρόπο (μαθηματικά, αστρονομία, φυσική, πληροφορική και αρχαία).