“Αλλάζοντας συμπεριφορές – Το Αειφόρο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για την Ανακύκλωση”

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, το Κ.Ε.ΠΕ.Α Μουζακίου προχώρησε σε διαδικτυακή συνάντηση με μαθητές/-τριες τμημάτων της Α΄ και Γ΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων, στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος “Απορρίμματα-Ανακύκλωση- Επαναχρησιμοποίηση”. Το Πρόγραμμα συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, Παπανικολάου Διαβάστε περισσότερα…