Επιμορφωτική δράση: Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου για την αντιμετώπισή τους.

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων, από την κ. Τσεκούρα Αποστολία (Ψυχολόγος, κλ. ΠΕ23) και τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (Κοινωνικός Λειτουργός, κλ. ΠΕ30), Διαβάστε περισσότερα…