Επιμορφωτική-Ενημερωτική συνάντηση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Η συγκεκριμένη συνάντηση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε Γενικά Γυμνάσια.