Ενημέρωση για την επάνοδο στο σχολείο: Οδηγίες, μέτρα προστασίας, σενάρια άσκησης

Α. Λίστες ελέγχου (πατήστε επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους)

Για Διευθυντές σχολείων

 

Για Εκπαιδευτικούς

 

Για γονείς και κηδεμόνες

 

Για εφήβους

 

Β. Καθαριότητα του σχολείου (πατήστε επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους)

 

Οδηγίες καθαρισμού

 

Διαδικασία καθαρισμού επιφανειών

 

Γ. Οδηγίες – Σενάρια για άσκηση (πατήστε επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους)

 

Πληροφορίες για τα σχολεία

 

Σενάρια για άσκηση

 

Δ. Ψυχολογική υποστήριξη – ενδυνάμωση (πατήστε επάνω σε καθέναν από τους παρακάτω τίτλους)

 

Επιστροφή στο σχολείο_Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

 

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους εφήβους

 

Συμβουλές ενδυνάμωσης και αποφόρτισης των εφήβων