Επιμορφωτική Δράση σε συνεργασία με φορείς του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (Γ.Ν.Τ)

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021,  οι εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρικάλων, είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν από τις κ. Κατσή Χριστίνα και κ. Καταφυγιώτη Βασιλική, νοσηλεύτριες του Γραφείου Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (Γ.Ν.Τ) για θέματα σε σχέση με τα “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα”. 
Η παραπάνω επιμόρφωση εντάσσεται στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης “Συμμετοχή των εκπαιδευτικών και ευαισθητοποίησή τους σε επιμορφωτικές δράσεις”, το οποίο συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Τσακίρη Αθανασία, Καρανάσιου Χρυσούλα και Παπαπολυζοπούλου Στυλιανή.
 
 
Οι επιμορφώτριες ενημέρωσαν με ιδιαίτερα φιλικό και κατανοητό τρόπο τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τους τρόπους μετάδοσης των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και προφύλαξης από αυτά. Επιπρόσθετα, τους παρότρυναν να αξιοποιήσουν το σχετικό ηλεκτρονικό υλικό από το Υπουργείο Υγείας, υλικό που έθεσαν στη διάθεση του σχολείου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απορίες τους  και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούσε στη διασπορά της ορθής γνώσης για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα προς τους μαθητές, ώστε αυτοί να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και ασφαλείς.
 
 
Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και σε όλους τους φορείς του για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση.