Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Κ.Ε.ΠΕ.Α Περτουλίου – Τρικκαίων

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων έχει επιλεγεί να συμμετάσχει δια ζώσης στο Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αειφόρο Ελατόδασος Περτουλίου” στις εγκαταστάσεις  του Κέντρου στο Περτούλι. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος συμμετέχουν μαθητές /τριες τμημάτων των Α’  και Γ΄ τάξεων Λυκείου που θα συνοδεύονται από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς που συντονίζουν το Πρόγραμμα, Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Μιχαέλα και Καρανάσιου Χρυσούλα. Οι μαθητές /τριες με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, αξιοποιώντας ήδη ως πηγή πληροφοριών το διδακτικό υλικό που τους έχει αποσταλεί από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Περτουλίου, θα ενημερωθούν για τη χλωρίδα και την πανίδα του Ελατόδασους στο Περτούλι, κατανοώντας τη μοναδικότητά του. Επιπρόσθετα, θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του Δάσους, καλλιεργώντας θετική στάση όσον αφορά στη φυσική κληρονομιά και απόκτηση οικολογικής ευαισθητοποίησης.