Ανάρτηση κανόνων θεμιτής συμπεριφοράς

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, αναρτήθηκαν πινακίδες με κανόνες θεμιτής συμπεριφοράς στις αίθουσες και στους διαδρόμους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων. Απώτερος στόχος η τήρηση των κανόνων που είναι βασισμένοι στο πνεύμα του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου, ώστε στα πλαίσια του παιδευτικού τους χαρακτήρα να προληφθούν προβλήματα συμπεριφοράς από την πλευρά των μαθητών/-τριών. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Δράσης του Άξονα 3 (Σχέσεις μεταξύ μαθητών-τριών), Τσακίρη Αθανασία, Γεωργολοπούλου Μιχαέλα, Καρανάσιου Χρύσα και Ψύχου Δήμητρα.
 
 
Η ανάρτηση των συγκεκριμένων κανόνων φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την καταπολέμηση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς , ώστε να κατανοήσουν οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία ότι το σχολείο για να λειτουργήσει σωστά και σε ηρεμία, έχει κανόνες σωστής συμπεριφοράς τους οποίους πρέπει να ακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως.