Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Την Τετάρτη, 8-3-2023 κατά τη διάρκεια της 3ης και 4ης διδακτικής ώρας, οι μαθητές του Λυκείου παρακολούθησαν διαδικτυακά (από το σχολικό δίκτυο), μέρος της ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συγκεκριμένα τα  θέματα:

Α) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

και

Β) Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Χρειάζεται σε όλους;

Σύμφωνα με τον Άξονας Νο2-Σχολική Διαρροή και Φοίτηση, μέρος του άξονα στο σχέδιο δράσης αποτελεί και η συμβουλευτική ενημέρωση για τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών. Τον άξονα Νο2 διαχειρίζονται στη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί Μαγκούφης Μαρίνος και Αργυρόπουλος Χρήστος. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή: Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα: Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης.