Παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας προβολή βίντεο, σύντομη συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων για την αποφυγή της βίας. Συζητήσαμε για τα συναισθήματα
των θυμάτων και των θυτών. Ακόμα υπήρξε σχολιασμός των μηνυμάτων που
αναφέρθηκαν κατά την προβολή του βιντεο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε  βιωματική
δράση με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και την
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους. Την οργάνωση και επίβλεψη της δράσης
ανέλαβαν η Γκαγκανιάρα Αγγελική, Κοπάνου Κατερίνα και Τσιαβέα Φωτεινή.