Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Τρικάλων διοργάνωσε την 3η διακρατική συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ SENse στα Τρίκαλα

     Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2018: «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» – ΚΑ229, με τίτλο «Let’s make SENse of school»,  διοργάνωσε την 3η διακρατική συνάντηση από  6-05-2019 έως 10-05-2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Σουηδία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία) και η ομάδα Erasmus+ SENse του σχολείου.

      Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επαγγελματική και  εκπαιδευτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, μεθόδων καλών πρακτικών και τρόπων συνεργασίας με τους μαθητές σχετικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). Επιπλέον, το σχέδιο θα παροτρύνει όλους τους εταίρους να αξιοποιήσουν τα εργαλεία επικοινωνίας και διδασκαλίας ΤΠΕ.

     Η συνάντηση ξεκίνησε με την υποδοχή και ξενάγηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου και στη συνέχεια παρακολούθησαν μια παρουσίαση με διάφορες δράσεις των μαθητών του σχολείου καθώς επίσης και ένα μουσικοκινητικό δρώμενο με τη συμμετοχή ομάδας μαθητών του σχολείου. Ακολούθησαν επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούσαν την εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ενσυναίσθησης στην τάξη με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της μάθησης των μαθητών με  Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

     Στη διάρκεια της συνάντησης, οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν τόσο στα αξιοθέατα της πόλης των Τρικάλων, όσο και σε μια εντυπωσιακή περιήγηση στον ιερό βράχο των Μετεώρων και συγκεκριμένα σε δυο μονές: την Ι.Μ. Βαρλαάμ και την Ι.Μ. Στεφάνου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εξόρμηση σε Βόλο-Πήλιο, όπου ξεναγήθηκαν στο Διμήνι- παλαιολιθικό οικισμό, το  Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και το Μουσείο Τσαλαπάτα. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης των Τρικάλων, όπου έγινε παρουσίαση με τις δράσεις-καινοτομίες του Δήμου. Κατόπιν έγινε σύντομη επίσκεψη στα γραφεία της ΔΔΕ Τρικάλων.

     Τέλος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μια διαφορετική δομή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων όπου ακολούθησε  υποδοχή και ξενάγηση από τον διευθυντή και το προσωπικό στις αίθουσες και τα εργαστήριά του. Επιπλέον  συμμετείχαν σε μια πρώτη γνωριμία με το άθλημα bocce στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο του σχολείου. Η συνάντηση έκλεισε με όμορφα δώρα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς,  που δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας.

      Η τρίτη διακρατική συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισμό των επόμενων συναντήσεων καθώς επίσης και για την υλοποίηση των απαραίτητων υποχρεώσεων του κάθε εταίρου.

Η ομάδα Erasmus+ του σχολείου

Νταφούλη Ματίνα

Παπανικολάου Σωτηρία

Ζαρούλα Αργυρώ